Дистанционни курсове – технология

 

Идеята за дистанционното обучение е възникнала доста отдавна.

Още през IXX век има примери за дистанционно обучение като за пренасяне на учебните матеряли и учебници от съответния университет до обучаемия е използвана възможността на обикновената поща. По-късно са използвани възможностите за преансяне на информация на радиостанциите и телевизионните компании.
Технология на дистанционното обучение
Предполагам усещате, че без да обсъждаме детайлите на дистанционното обучение започнахме да говорим за обмен и пренасяне на информация.

Широко е известно, че Интернет е най-добрата среда за пренасяне на информация. След като споделихме тези мисли смятам, че на всеки е ясно защо в ерата на Интернет се наблюдава бурно разпространение на дистанционното обучение.

Професорът и студентът не са в една точка на пространството и (или) времето!

Leave a Reply