Дистанционно обучение – инструменти

Професорът и студентът не са в една точка на пространството и (или) времето!

електронна поща, чат, chat, талк, talk, WordPress, wiki, инструменти за дистанционно обучение

1.  Професорът и студента не са в една и съща точка на пространството, но  в един и същи момент от време технически са готови да обменят информация.
В този случай може да се ползват различни инструменти. Например

електронна поща.

В резултат от тестването на различни доставчици на електронна поща и сървъри ние сме сигурни и Ви препоръчваме да се съгласите, че електронната поща на Google за момента е най добра. По-късно ще разкрием видимите и невидими предимства на тази електронна поща.
Въпреки, че в днешно време електронната поща работи доста бързо то могат да се използват и инструменти, които пренасят информацията практически в

реално време.

Това са технологиите за т.н.

Чат (Chat) или Толк (Talk).

Отново ще Ви препоръчаме продукт на Google – Gtalk. При възникването на първите програмни реализации реално се пренасят кратки текстови съобщения и могат да се обменят файлове. Последните версии разрешават аудио и видео обмен в реално време. Има възможност и за конферентни разговори. Все едно, че професорът и студентите се намират в една и съща аудитория.

2. Професорът и студента не са в една и съща точка на времето и пространството.

В този случай препоръчваме статични или динамични уеб страници за обмен на информация от професора към студента и динамични страници чрез програмните Интернет среди за управление на съдържанието като

WordPress, Wiki

и др. за обратен обмен от студента към професора с цел проверка на усвояване на преподавания материал.

Leave a Reply