Индивидуално обучение, дистанционно

Студента е в центъра на нашите усилия!

Индивидуално дистанционно обучение.

Технологиите за дистанционно обучение, които се прилагат от нас след внимателен подбор и тестване разрешават с лекота провеждането на индивидуално дистанционно обучение в зависимост от нуждите и възможностите на студента във времето.

Тази възможност е неоспорим плюс в сравнение с възможностите на редовното или на задочното обучение. Ние сме сигурни, че това е в пълен синхрон с забързаното ни ежедневие.

Индивидуалното обучение следва или да бъде уговорено преди стартиране на курсовете или може да се добави като допълнителна екстра, ако се наложи, в процеса на обучението.

Ако разглеждаме обучението съставено от следните етапи: оценка на входно ниво, обучение за придобиване на нови знания, упражнения, курсови и дипломни работи, полагане на изпити, то в зависимост пак от нуждите и възможностите на студента всеки един от етапите може да се проведе индивидуално или групово.

Leave a Reply