Интернет Маркетинг – дистанционни и присъствени курсове

След създаване на Интернет сайт следва неговата оптимизация за търсещите машини – SEO.

Интернет маркетинга

носи печалбата от всичките ни усилия. Ако сме направили качествен сайт, ако сме достигнали добро ниво на оптимизация за търсещите машини можем да се надяваме на добри продажби само ако проведем

качествен Интернет маркетинг

. Резултатите от маркетинга ни дават възможност правилно да определим тактиката и стратегията на управлението на сайта – Интернет мениджър.

Интернет маркетинг онлайн дистанционно

Парите идват от добрия Интернет маркетинг

Кратка програма за обучение по Интернет маркетинг

1. Определяне на бизнес направление и целева група клиенти.
2. Приблизително определяне на пазарната ниша.
3. Значение на следене на количеството посетители и на техните характеристики: локация, време за посещение, дълбочина, технически параметри.
4. Начини за следене – лог на хостинга.
5. Начини за следене – анализиращи системи, анализирани параметри.
6. Начини за следене – Google анализ.
7. Определяне на търснето на пазара по ключови думи.
8. Ключови думи – безплатни системи.
9. Ключови думи – платени системи.
10. Традиционни и онлайн методи за контакт с посетителите и клиентите.
11. Традиционни системи – предимства и недостатъци
12. Онлайн системи – предимства и недостатъци.
13. Онлайн анкетни системи, чистота на извадките, анализ, предимства и недостатъци.
14. Анкетни системи чрез електронна поща, предимства и недостатъци.
15. Онлайн продавач – консултант: системи, инсталация, експлоатация.
16. Социални мрежи – предимства и недостатъци, тактика и стратегия на използване.
17. Клубна организация, организация по интереси.
18. Универсален подход за удължаване на живота на клиентите.

Искам да завърша курс по Интернет маркетинг  Вие можете да заявите Вашето желание като ползвате начините за контакт с нас. Препоръчваме Ви нашата форма за контакти.

Leave a Reply