Комуникации през Интернет

Препоръчителна програма за дистанционно обучение по Комуникации през Интернет

Интернет комуникации в реално време

1. Определение за комуникации, примери.
2. Локална и глобална комуникация.
3. Комуникации в реално време.
4. Комуникации тип “Телефонен секретар”.
5. Прилики и разлики с обикновените телефонни съобщения.
6. Цени и икономическа ефективност.
7. Организиране на корпоративни мрежи за обмен на информация.
8. Онлайн бизнес приложения – счетоводство, личен състав, библиотеки.
9. Предимства и недостатъци на онлайн бизнес приложенията.

Leave a Reply