Начална компютърна грамотност и Интернет.

Продължителност на курса – 30 учебни часа.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ по курс Начална компютърна грамотност:

Курс Начална компютърна грамотност

Какво е това “компютър”?

1. Основни определение в Windows XP/Windows Vista -
Действия с мишката, работният плот на Windows, прозорци и техните основни елементи,
промяна на размерите и местоположението на прозорец, лентата за задачи Taskbar,
въведение в менютата, въведение в диалоговите прозорци, менюто Start на Windows,
менюто All Programs, лентата за задачи на Windows. организиране на файлове и папки, навигация, търсене на файлове.

2. Работа с Microsoft Word
Запознаване с работното пространство на Word; Създаване, записване и отваряне на документи; Придвижване в документи; Селектиране на текст; Редактиране на текст; Пренареждане на думи, изречения и параграфи; Форматиране на документ; Създаване и работа с таблици в Word; Предварителен преглед на документ; Отпечатване на документ; Форматиране на символи – използванe средствата на системата за избор на шрифт, размер на символите, удебеляване, наклоняване,подчертаване на текст, задаване цвят на текста и др.; Форматиране на параграфи; Форматиране на страници; Вмъкване на обекти в текстов документ; Вмъкване на символи и специални знаци в текста; Вмъкване на графични обекти в текста; Подготовка на документа за печат; Отпечатване на документ; Номериране на страници; Настройване на параметрите на печата; Интегриране на дейности; Форматиране; Текстообработка

3. Електронни таблици – Microsoft Excel

Работното пространство на Excel; Създаване, записване и отваряне на документи; Придвижване в работна книга; Селектиране на клетки и области от клетки; Селектиране на работни листове в работни книги; Форматиране на работен лист; Форматиране на числа, текст, клетки; Създаване на формули; Приоритет на операторите; Редактиране на формули; Използване на вградените изчислително възможности на Excel; Предварителен преглед преди отпечатване; Отпечатване на работни листове и работни книги; Затваряне на Microsoft Excel.

4. Интернет

Понятие за Интернет, Броузери, Електронна поща, сървъри, протоколи, изработване на Интернет страници.

 

Leave a Reply