Програмиране на андроид – мобилни приложения, мобилни уеб страници

Програмиране в средата на Андроид

Програмиране за операционна система Андроид

Учебен план за курс “Програмиране за Андроид”

Дистанционно, онлайн и (или) присъствено обучение

Към момента над 90 % от уеб страниците в световен мащаб се четат като се използва операционната система Windows.  Операционната система Android се използва от малко над 1 % от потребителите на Интернет. Този процент, обаче, постоянно нараства. Този факт, по наше мнение, ни дава основания да твърдим, че приложенията за Android в близко бъдеще ще очертаят една сериозна пазарна ниша.

Водени от убеждението за верността на горните съждения, ние започваме подготовката и провеждане на курсове за програмиране в средата на операционната система Android. Пълната програма е доста голяма – над 100 лекции. Ние Ви предлагаме за сега само базовата част, която следва:

1. Инсталиране и настройка на средата Eclipse и SDK Tools

 

Искам да завърша курс “Програмиране в средата на Андроид”  Вие можете да заявите Вашето желание като ползвате начините за контакт с нас. Препоръчваме Ви нашата форма за контакти.

Leave a Reply