Уеб сайт – инструменти

Трудно е на един уеб сайт да се реализират всички варианти и методики на онлайн дистанционно обучение. Още повече, че за всеки наш студент ние заделяме пространство и ресурси за собствен блог в средата на WordPress, във Wiki и други среди.

Уеб сайтове - инструменти за дистанционно обучение

Част от учебния  материал ще бъде на Английски език. Причината е не само, че много публикации в света са на английски език. Втората причина е, че ние имаме студенти от други страни, освен от България. Факт е, че никой от тях не владее Български език! :)

Leave a Reply