Условия на услугите – обучение

Уважаеми студенти, преподаватели, фенове!

Аз, Дончо Пачиков, Ви предлагам следните условия за осъществяване на услугите:

1. За активно членство в онлайн и дистанционната система за обучение е определена такса от 20.00 (двадесет) лева, платими онлайн по указаните канали.

2. Цените на всяко онлайн и дистанционно обучение по предложена от нас програма се определят индивидуално като се съобразяваме с нивото на подготовка на студента и необходимите ресурси, които ние следва да заделим.

3. На всеки студент се предоставя място за публикуване на уеб страница и подходяща среда, например за управление на съдържание.

4. Заплащането на нашите преподаватели се определя също индивидуално след определяне на нуждите на неговите студенти.

5. Ние предлагаме среда за дистанционно и онлайн обучение и на други фирми като това се отбелязва на уеб страниците на фирмите.

Моля Ви, ако имате критики, забележки, предложения да контактувате смело с нас. Моля правилно да въвеждате Вашите координати за обратна връзка. На анонимни сигнали няма да отговарям.

Форма за контакти:

[contact_form]

Leave a Reply