Целодневно обучение

Целодневното обучение очевидно има много положителни страни. В същото време целодневното обучение е доста дискусионно.

Ние предлагаме съчетаване на стандартната форма на обучение с възможностите на дистанционното обучение с цел постигане на целодневна форма на обучение.

Ако тази идея бъде възприета то отпадат всички ограничаващи изисквания за брой на обучаемите в целодневната форма, за събиране на децата в едни учебно заведение и други. Единствено всички участници в тази форма е необходимо да бъдат снабдени с компютърна техника и скоростен Интернет. Това е ….

Leave a Reply