Monthly Archives: October 2011

Специален инструмент за дистанционно обучение

Има един много специален софтуер който ние използваме за дистанционно обучение.  Ако Ви кажа името на софтуера едва ли ще Ви говори нещо. Мога да се опитам да обясня как действа. Инсталира се едновременно на компютъра на професора и на компютъра…

Дистанционно обучение – инструменти

Професорът и студентът не са в една точка на пространството и (или) времето! 1.  Професорът и студента не са в една и съща точка на пространството, но  в един и същи момент от време технически са готови да обменят информация.…

Дистанционни курсове – технология

  Идеята за дистанционното обучение е възникнала доста отдавна. Още през IXX век има примери за дистанционно обучение като за пренасяне на учебните матеряли и учебници от съответния университет до обучаемия е използвана възможността на обикновената поща. По-късно са използвани…