Monthly Archives: November 2011

Контакти

Харесали сте курс и искате да се запишете? Имате въпроси относно съдържанието на учебните програми? Искате да участвате в курс, който не е споменат в нашия списък? Необходим Ви е документ от университет удостоверяващ официално завършване на курс и придобиване…

Индивидуално обучение, дистанционно

Студента е в центъра на нашите усилия! Технологиите за дистанционно обучение, които се прилагат от нас след внимателен подбор и тестване разрешават с лекота провеждането на индивидуално дистанционно обучение в зависимост от нуждите и възможностите на студента във времето. Тази…

Уеб сайт – инструменти

Трудно е на един уеб сайт да се реализират всички варианти и методики на онлайн дистанционно обучение. Още повече, че за всеки наш студент ние заделяме пространство и ресурси за собствен блог в средата на WordPress, във Wiki и други…