Monthly Archives: June 2013

Каскадни набори от стилове CSS – дистанционно обучение

Програма за онлайн и присъствено обучение по каскадни набори от стилове. При управление на форматите на един HTML документ е възможно да се ползва допълнителен файл с разширение CSS. В самия HTML документ можем да посочим пътя към този файл.…

Онлайн обучение – Java Scripts

    Раздел I. Езикът HTML Раздел IІ. Каскадни набори от стилове CSS Раздел IІІ. Java Script 1. Основи на JavaScript: – същност, характеристики и възможности на JavaScript; предимства и недостатъци; JavaScript и ECMAScript; – вмъкване на JavaScript в HTML документ;…

SEO Оптимизация На Ваш Новосъздаден Сайт

Програма за Оптимизация на уеб страници за добро позициониране в търсещите машини (SEO) 1. Основни инструменти за създаване на уеб страници: HTML, Java Script, CSS, CMS. 2. Как работят търсачките? Какво е оптимизация за търсещи машини (SEO) 3. Избор на…