Monthly Archives: July 2013

Условия на услугите – обучение

Уважаеми студенти, преподаватели, фенове! Аз, Дончо Пачиков, Ви предлагам следните условия за осъществяване на услугите: 1. За активно членство в онлайн и дистанционната система за обучение е определена такса от 20.00 (двадесет) лева, платими онлайн по указаните канали. 2. Цените…

Защита на личните данни

Уважаеми студенти, преподаватели и сътрудници! Аз, Дончо Пачиков, поемам пред Вас категоричната отговорност да спазвам всички изисквания на Закона за защита на личните данни. Поемем ангажимента да водя да координирам онлайн и дистанционното обучение при спазване на приетите стандарти на…

Как да се запиша за дистанционно обучение

Уважаеми студенти, уважаеми преподаватели, уважаеми представители! Ние сме определили “Такса Активация”. Заплатилите стават членове на нашата система за дистанционно и онлайн обучение. Членовете имат следните предимства:1. Безплатно обучение за ползване на инструментите за дистанционно и онлайн обучение. 2. Информация за…