Oracle N 1 база данни – I част

Oracle е N 1 база данни и е най-модерния набор от инструменти и функции за създаване и управление на бази данни. Това ни дава основание да се заемем с организацията както на дистанционна форма на обучение, така и присъствена форма чрез фирма “Прогрес” – София

Оракъл - номер 1 между базите данни

Оракъл – номер 1 между базите данни

Програма за изучаване на основите на Oracle

Пъва част1. Озновни понятия в Oracle.2. Какво е Oracle?4. Понятие за бази данни – SQL.

3. Прилики и разлики между Oracle, SQL и PL / SQL.

4. Достъп до множество бази данни от една машина.

5. Връзки в база данни.

6. Сигурност при Oracle – първо ниво.

7. Сигурност при Oracle – второ ниво.

8. Сигурност при Oracle – трето ниво.

9. Сигурност при Oracle – четвърто ниво.

10. Опашки и потоци

11. Разширено копие при Oracle

12. Криптографията в база данни.

Общо часове – 30 часа, форми на обучение: присъствена:

(Вечерна, Съботно – Неделна, групова – до 5 курсиста, индивидуална)

 

 

Leave a Reply