Oracle N 1 база данни – II част

Практически въпроси по използване на Oracle

Оракъл - вятъра на промяната

Оракъл – вятъра на промяната

Oracle: SQL – Втора част

1. Въведение в SQL Basic, част 1

2. Въведение в SQL Basic, Част 2 – присъединявне.

3. Въведение в SQL Basic, част 3 – Комплексно присъединява и под заявки

4. Опция за подбор на редове, вмъкване в други таблици, визуализация

5. Типове данни за SQL и PL / SQL, цифрови

6. Типове данни за SQL и PL / SQL, стрингове

7. Типове данни за SQL и PL / SQL, дати

8. Типове данни за SQL и PL / SQL, булеви и големи обекти (LOB)

9. Функции, дефинирани от потребителя, комплексни видове

10. Планиране на Oracle

11. Опции за секциониране на Oracle

Общо часове – 30 часа, форми на обуюение: присъствена:

(Вечерна, Съботно – Неделна, групова – до 5 курсиста, индивидуална)

Leave a Reply