PhP – Интернет програмиране

Програма за курс по “PhP и MySQL - Интернет програмиране”

PHP - Обща информация

2  Основи на синтаксиса

3  Упрвляваща структура

4  Обработка на заявки с PHP

5  Функции в PHP

6  Объекти и класове в PHP

7  Работа с масив данни

8  Работа с редове

9  Работа с файлова система

10  База данни и СУБД. Въведение в SQL

11  Взаимодействие PHP и MySQL

12  Авторизация на достъпа с помощта на сесия

13  Стандартни изрази

14  Взаимодействие на PHP и XML

15  Исползване на шаблони в PHP

1 comment for “PhP – Интернет програмиране

Leave a Reply