Tag Archive for Бизнес Интернет

Каскадни набори от стилове CSS – дистанционно обучение

Програма за онлайн и присъствено обучение по каскадни набори от стилове. При управление на форматите на един HTML документ е възможно да се ползва допълнителен файл с разширение CSS. В самия HTML документ можем да посочим пътя към този файл.…

Програма по дисциплината „Бизнес Интернет и компютри”

Програма по дисциплината „Бизнес Интернет и компютри” Клуб “Джон Атанасов” Тематично разпределение на часовете. Определение за информация, създаване, запазване, обработка, предаване. Демонстрация – създаване на уеб страници на клуба, обществени и нестопански организации, регистриране в търсещите машини. Електронна поща – откриване,…