Tag Archive for Информация

Програма по дисциплината „Бизнес Интернет и компютри”

Програма по дисциплината „Бизнес Интернет и компютри” Клуб “Джон Атанасов” Тематично разпределение на часовете. Определение за информация, създаване, запазване, обработка, предаване. Демонстрация – създаване на уеб страници на клуба, обществени и нестопански организации, регистриране в търсещите машини. Електронна поща – откриване,…

Индивидуално обучение, дистанционно

Студента е в центъра на нашите усилия! Технологиите за дистанционно обучение, които се прилагат от нас след внимателен подбор и тестване разрешават с лекота провеждането на индивидуално дистанционно обучение в зависимост от нуждите и възможностите на студента във времето. Тази…

Дистанционно обучение – инструменти

Професорът и студентът не са в една точка на пространството и (или) времето! 1.  Професорът и студента не са в една и съща точка на пространството, но  в един и същи момент от време технически са готови да обменят информация.…