Tag Archive for обучение

Защита на личните данни

Уважаеми студенти, преподаватели и сътрудници! Аз, Дончо Пачиков, поемам пред Вас категоричната отговорност да спазвам всички изисквания на Закона за защита на личните данни. Поемем ангажимента да водя да координирам онлайн и дистанционното обучение при спазване на приетите стандарти на…

Интернет Маркетинг – дистанционни и присъствени курсове

След създаване на Интернет сайт следва неговата оптимизация за търсещите машини – SEO. Интернет маркетинга носи печалбата от всичките ни усилия. Ако сме направили качествен сайт, ако сме достигнали добро ниво на оптимизация за търсещите машини можем да се надяваме…

Oracle N 1 база данни – II част

Практически въпроси по използване на Oracle Oracle: SQL – Втора част 1. Въведение в SQL Basic, част 1 2. Въведение в SQL Basic, Част 2 – присъединявне. 3. Въведение в SQL Basic, част 3 – Комплексно присъединява и под заявки…