Tag Archive for Оракъл

Oracle N 1 база данни – II част

Практически въпроси по използване на Oracle Oracle: SQL – Втора част 1. Въведение в SQL Basic, част 1 2. Въведение в SQL Basic, Част 2 – присъединявне. 3. Въведение в SQL Basic, част 3 – Комплексно присъединява и под заявки…

Oracle N 1 база данни – I част

Oracle е N 1 база данни и е най-модерния набор от инструменти и функции за създаване и управление на бази данни. Това ни дава основание да се заемем с организацията както на дистанционна форма на обучение, така и присъствена форма…

Курсове – лектор Дончо Пачиков

Български Онлайн Университет Контакти Начин на обучение – дистанционно и присъствено. Цена на курсовете се договаря при изясняване нуждите на студентите. При желание се издава и документ от престижни университети в България. В такъв случай продължителността на курса е два…