Tag Archive for Java Scripts

Онлайн обучение – Java Scripts

    Раздел I. Езикът HTML Раздел IІ. Каскадни набори от стилове CSS Раздел IІІ. Java Script 1. Основи на JavaScript: – същност, характеристики и възможности на JavaScript; предимства и недостатъци; JavaScript и ECMAScript; – вмъкване на JavaScript в HTML документ;…