Tag Archive for SEO

Защита на личните данни

Уважаеми студенти, преподаватели и сътрудници! Аз, Дончо Пачиков, поемам пред Вас категоричната отговорност да спазвам всички изисквания на Закона за защита на личните данни. Поемем ангажимента да водя да координирам онлайн и дистанционното обучение при спазване на приетите стандарти на…

Интернет Маркетинг – дистанционни и присъствени курсове

След създаване на Интернет сайт следва неговата оптимизация за търсещите машини – SEO. Интернет маркетинга носи печалбата от всичките ни усилия. Ако сме направили качествен сайт, ако сме достигнали добро ниво на оптимизация за търсещите машини можем да се надяваме…

Онлайн обучение – Java Scripts

    Раздел I. Езикът HTML Раздел IІ. Каскадни набори от стилове CSS Раздел IІІ. Java Script 1. Основи на JavaScript: – същност, характеристики и възможности на JavaScript; предимства и недостатъци; JavaScript и ECMAScript; – вмъкване на JavaScript в HTML документ;…