Tag Archive for Wiki

Индивидуално обучение, дистанционно

Студента е в центъра на нашите усилия! Технологиите за дистанционно обучение, които се прилагат от нас след внимателен подбор и тестване разрешават с лекота провеждането на индивидуално дистанционно обучение в зависимост от нуждите и възможностите на студента във времето. Тази…

Дистанционно обучение – инструменти

Професорът и студентът не са в една точка на пространството и (или) времето! 1.  Професорът и студента не са в една и съща точка на пространството, но  в един и същи момент от време технически са готови да обменят информация.…